Elektronický sborník

V rámci vědecké konference bude publikován elektronický sborník s odbornými články.

Pro úspěšnou publikaci článku ve sborníku je nutné dodržet stanovený template článku. Zaslaný článek bude před zařazením do sborníku revidován. Vypracované články prosím zasílejte ve formátu .doc (word) na email konference (info@ergonomickakonference.cz), s předmětem "ERGO 2019 - článek".

Publikace článku v rámci elektronického sborníku je bez poplatku.

Termín odevzdání článků do 9.9.2019.